ร่วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์)จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 3 อัตรา

https://www.baansrisurat.org/17083942/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C

 

            

 

             

Vdio เกี่ยวกรวง พม. และการค้ามนุษย์

 

กิจกรรมของหน่วยงาน

 

                                                                                                                                                               

นายไพบูลย์ นาคเจือ ผอ.สคม.สฎ และเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ทหารจาก

                                                 ร่วมวันสถาปนาบ้านพักเด็ก พร้อมนำผลไม้ไปร่วมทำบุญบ้านพักเด็กฯ จ.สฎ  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564                                                       

ร.25พัน.3 ค่ายวิภาวดีรังสิต เข้ามาช่วยเก็บลวดหนามหีบเพลง

เพื่อเตรียมพัฒนาบริเวณรอบอาคารศรีวิชัยวิชัย

                                                   

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ. และเจ้าหน้าที่ร่วมกันพัฒนาที่พักอาศัยของทางราชการ

กิจกรรมเด่น

           มาตรการป้องกัน Covid-19 โดย นายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ รับมอบนโยบายดำเนินการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนสวม Mask ปิดปาก ตรวจวัดอุณภูมิทุกวัน และมีการกักตัว Work from homeสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง   

                                                                                    

Visitors: 12,573