สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ


         

 

             

กิจกรรมของหน่วยงาน

 

 

 

วันที่ 31 เมษายน พ.ศ. 2564

29 เมษายน พ.ศ.  2564

  

28 เมษายน พ.ศ. 2564


 

 

 

 

กิจกรรมเด่น

           มาตรการป้องกัน Covid-19 โดย นายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รับมอบนโยบายดำเนินการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนสวม Mask ปิดปาก ตรวจวัดอุณภูมิทุกวัน และมีการกักตัว Work from homeสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง   

                                                                                    

จดหมายข่าว

 

Visitors: 15,086