สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท หลิมกุล (2011) จำกัด (ร้านอภิชาตสังฆภัณท์) ได้บริจากสิ่งของเงินสดแก่ บ้านศรีสุราษฎร์


         

 

             

Vdo เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ (พม.) และการค้ามนุษย์

 

กิจกรรมของหน่วยงาน

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

นายไพบูลย์ นาคเจือ ผอ.สคม.สฎ และเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ทหารจาก

                                                 ร่วมวันสถาปนาบ้านพักเด็ก พร้อมนำผลไม้ไปร่วมทำบุญบ้านพักเด็กฯ จ.สฎ  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564                                                       

ร.25พัน.3 ค่ายวิภาวดีรังสิต เข้ามาช่วยเก็บลวดหนามหีบเพลง

เพื่อเตรียมพัฒนาบริเวณรอบอาคารศรีวิชัยวิชัย

                                                   

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ. และเจ้าหน้าที่ร่วมกันพัฒนาที่พักอาศัยของทางราชการ

กิจกรรมเด่น

           มาตรการป้องกัน Covid-19 โดย นายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รับมอบนโยบายดำเนินการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนสวม Mask ปิดปาก ตรวจวัดอุณภูมิทุกวัน และมีการกักตัว Work from homeสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง   

                                                                                    

จดหมายข่าว

 

Visitors: 13,934