ข่าว/ประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
    * ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค) กรมกิจการสตรีและสถาบั...
  • ข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง
    ..**ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 1.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 2.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องซักผ้า 3.จ้างเคล...
Visitors: 4,656