ติดต่อเรา

 

 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์       

   (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

   39 หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

   โทรศัพท์ 077-355540
   โทรสาร  077-355541

   E-mail : bansrisurat.oscc@m-society.go.th

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 9,533