ติดต่อเรา

                                                       

                                                                                                                             สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                                                                              39 หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            โทรศัพท์ 077-355540   โทรสาร  077-355541                             

       

                                                         : bansrisurat.oscc@m-society.go.th         bansrisurat.datip@m-socie.go.th    
Visitors: 12,575