ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรม


  

 • 92017405_1076834609348362_301280840439037952_o.jpg
  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ สคม. บ้านศรีสุราษฎร์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีทีมงานที่เข้มแข็งจากมูลนิธิกุศลศรัทธา อ....

 • S__139206681-OKK.jpg
  :- วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวสิริโสภา เตียนสำรวย ผู้อำนวยการ และ เจ้าหน้าที่บ้านศรีสุราษฎร์ ร่วมประชุม Web Conference หารือแนวทางการอพยพผู้เสียหายฯ ในสภาวะฉุกเฉิน การระบาดของ...

 • 61300.jpg
  :- สคม. บ้านศรีสุราษฎร์ ตรวจวัดไข้ตามมาตรการ และเฝ้าระวังการระบาดของโรค โควิด-๑๙ ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เสียหายฯ

 • S__1220617-k1.jpg
  เจ้าหน้าที่ สคม. บ้านศรีสุราษฎร์ รายงานผลการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยลดความแออัดของบุคลากรในสถานที่ทำงานลงในวันที่ ๑ เมษา...

 • 83484580_1026121477753009_9198741945600442368_o.jpg
  **ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับฯ บ้านศรีสุราษฎร์ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานคุ้มครองฯ ให้มีบรรยากาศที่ดี และปลอดภัยสำหรับผู้รับฯ

ข่าว/ประกาศ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
  * ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค) กรมกิจการสตรีและสถาบั...
 • ข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ....**ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 1.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 2.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องซักผ้า 3.จ้างเ...
Visitors: 7,783