ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยเพื่อประชุมทวิภาคี

  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางสุดารัตน์ ปานสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทยเพื่อประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา ครั้งที่ 22 ณ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคาร ซี. พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


 • mix3.jpg
  :- นางสาวตวงพร พุ้มแย้ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวห...

 • 46526119_729228527442307_6544485528568332288_n.jpg
  :- วันที่ 25 พ.ย. 2561 นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ...

 • 46434231_725312031167290_2013083650177892352_n.jpg
  :- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียนมุ่งจิตสาธารณะ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ครู นักเร...

 • S__17874951-k.jpg
  วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางสุดารัตน์ ปานสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัด สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประชุมทว...
Visitors: 675