รมต.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนต่างๆ พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์กลุ่มเปราะบาง ใน จ.สุราษฎร์ธานี

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนชุมชนต่างๆ พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์กลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม One Home จ.สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 9,533