ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

:-   นางสาวตวงพร พุ้มแย้ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัด หัวหน้าองค์กรภาคเอกชนในจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Tuangphon Poomyaem และ จารุณี รัตนจินดา, ผู้คนกำลังนั่ง
Visitors: 676