จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่” ให้กับผู้รับฯ

:-   วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมฉลองงานวันปีใหม่ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฯ กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในบรรยากาศที่อบอุ่น..

Visitors: 7,294