**กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดโครงการ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

:-   พ.ต.อ. อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผู้กับกับการ 5 และคณะ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดโครงการ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” มอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสียหายฯ รับมอบโดยนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางรัชฎา รักขนาม รักษาการ ผอ. บ้านศรีสุราษฎร์ โดยมีทีม One Home เข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผน และหาแนวทางความร่วมมือในกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สคม. (บ้านศรีสุราษฎร์) จ. สุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

Visitors: 9,533