ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน

                                                                       

 

    ..

Visitors: 12,575