ข่าวประชาสัมพันธ์


                                                                       

ข่าวสาร E-BOOK บ้านศรีสุราษฎร์

จุลสารฉบับที่ 1 คลิ๊ก

 

>>>>>   ประกาศ   <<<<<

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ
ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านคนครัว
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ

Visitors: 16,977