โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

:- บ้านศรีสุราษฎร์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนกำสนราษฎร์อุทิศ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

Visitors: 7,294