โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ ๑๓

      :- นายภัฒนพงษ์ พรหมพุทธา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บ้านศรีสุราษฎร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ ๑๓ ณ หอประชุมอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พมจ. สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

Visitors: 9,533