ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี นำสิ่งของเครื่องใช้มอบแก่ผู้เสียหายฯ

   ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี จากชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่นำสิ่งของเครื่องใช้มามอบแก่ผู้เสียหายฯ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

 

Visitors: 9,017