การเสวนา หัวข้อ‘’บทบาทอัยการในการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ’’ ที่สะท้อนหลักการปฏิบัติต่อผู้เสียหายที่คำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจ

**  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวสิริโสภา เตียนสำรวย ผอ. สถานคุ้มครองฯ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากร การเสวนา หัวข้อ‘’บทบาทอัยการในการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ’’ ที่สะท้อนหลักการปฏิบัติต่อผู้เสียหายที่คำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจ โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติต่อผู้เสียหายอย่างคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจ ณ แก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวณหทัย เนติเกียรติวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการ และนางสาววริษฐา ชมขวัญ ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

Visitors: 7,294