ร่วมพิธีถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

        นางสุดารัตน์ ปานสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ(บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 29 พ.ค. 2562 ณ หอประชุมอำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องในวโรกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับด.ญ.อินทร์ธิดา กุมเมือง เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ในการนี้หน่วยงานในสังกัด สนง.พมจ.สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

Visitors: 3,981