ร่วมปรับภูิมิทัศน์ภายในบ้านศรีสุราษฎร์ :

   **ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับฯ บ้านศรีสุราษฎร์ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานคุ้มครองฯ ให้มีบรรยากาศที่ดี และปลอดภัยสำหรับผู้รับฯ

 
Visitors: 9,017