กฏหมาย

กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลิกที่นี้

ปัญหาการค้ามนุษย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(การค้ามนุษย์ในเด็ก)
Visitors: 19,620