บทบาท-ภารกิจขององค์กร

     คุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบและรูปแบบการดำเนินงาน คุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยา ส่งกลับ และคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่

 

Visitors: 8,902