ความรู้ทั่วไป

                                    เกี่ยวกับพนักงานราชการ

ที่มาของพนักงานราชการ       https://www.ocsc.go.th/ges/intro

คู่มือของพนักงานราชการ     https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/toall_manual_2559.pdf

สั่งให้พนักงานไปปฏิบัติหน้าที่อื่น https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/toall_manual_2559_0.pdf

เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการ https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/formal_uniform.pdf

 

"Protect - U" พม. พร้อมคุ้มครองคุณ Mobile Application เพื่อการเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือคุ้มครองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- แจ้งเหตุการณ์หรือขอรับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีผ่านการปักหมุดแผนที่บน Google Maps

- คุ้มครองความปลอดภัยสำหรับผู้แจ้ง

- แจ้งสิทธิผู้เสียหาย 7 ภาษา 

 

 

 

 

 

 สอนวิธีใช้งาน Google Calendar บนโทรศัพท์มือถือ

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_1bY1mpsJo                                                                

 สอนการใช้ไลน์ทำตารางนัด

https://www.youtube.com/watch?v=IcG_jlv_Mog

 

สอนการทำพาวเวอร์พ้อยท์เบื้องต้น

https://www.youtube.com/watch?v=W13sFKBy3hE

                                                  

                    การใช้งาน Keep ในแอปพลิเคชั่นไลน์

                                                         https://www.youtube.com/watch?v=I6H9xz-Dx9g

 

Visitors: 12,572